Restaurant

โปรแกรมระบบบริหารจัดการร้านอาหาร (Restaurant Mangement System)

โปรแกรมได้ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับบริหารธุรกิจร้านอาหาร เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่าย รองรับ Touch Screen PDA มีระบบจองโต๊ะ ตรวจสอบคิวอาหาร มีระบบชำระเงินที่หลากหลาย มีระบบออกใบเสร็จ อย่างครบถ้วน รองรับระบบสาขา รองรับระบบบุฟเฟ่ต์

 

 

   
© M2Solution Ltd.,Part. 64/219 หมู่ที่ 13 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel.02-1306526 Fax. 02-1305129 Email:info@m2solution.co.th