Restaurant

โปรแกรมระบบบริหารจัดการร้านอาหาร (Restaurant Mangement System)

โปรแกรมได้ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับบริหารธุรกิจร้านอาหาร เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่าย รองรับ Touch Screen PDA มีระบบจองโต๊ะ ตรวจสอบคิวอาหาร มีระบบชำระเงินที่หลากหลาย มีระบบออกใบเสร็จ อย่างครบถ้วน รองรับระบบสาขา รองรับระบบบุฟเฟ่ต์

 

 

   
© M2Solution Ltd.,Part. 110 PSK Building Soi Inthamara 18 Dindaeng Bangkok 10400. Tel.02-3502247 Fax. 02-3502247 Ext. 8 Email:info@m2solution.co.th