Pos

โปรแกรมระบบบริหารจัดการการขายหน้าร้าน (Point of Sale:POS)

โปรแกรมได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย สามารถตรวจสอบได้  กำหนดราคาขายได้หลายระดับราคา กำหนดส่วนลดลูกค้าได้ โปรโมชั่นที่หลากหลาย กำหนดสิทธิ์การใช้งานเมนูได้ ดูรายงานผ่านมือถือได้

ประเภทธุรกิจซื้อมาขายไปการขายหน้าร้าน เช่น ร้านมินิมาร์ท ร้านเสื้อผ้า ร้านรองเท้า ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านขายน้ำหอม ร้านค้าปลีก-ส่ง ฯลฯ

 

 

 

 

 

   
© M2Solution Ltd.,Part. 110 PSK Building Soi Inthamara 18 Dindaeng Bangkok 10400. Tel.02-3502247 Fax. 02-3502247 Ext. 8 Email:info@m2solution.co.th