โปรแกรม food court

โปรแกรมระบบบริหารจัดการศูนย์อาหาร (Foodcourt Management System)

 โปรแกรมระบบบริหารจัดการศูนย์อาหาร หรือ ฟู้ดคอร์ท (Food court) โปรแกรมได้ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับธุรกิจศูนย์อาหาร  ตามห้างสรรพสินค้า ตามซุปเปอร์มาร์เก็ต ปั๊มน้ำมัน Canteen ในโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้การบริหารจัดการระบบศูนย์อาหาร (Food court)ให้เป็นเรื่อง ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ลดค่าใช้จ่าย ตรวจสอบข้อมูลได้ทันท่วงทีแบบ Real Time

ภาพรวมการทำงานของระบบศูนย์อาหาร (Food court)

1.ลูกค้านำเงินสดมาแลกบัตรศูนย์อาหาร (Food court) ทึ่จุดบริการแลกบัตร

2.ลูกค้านำบัตรศูนย์อาหาร (Food court) ไปซื้อของที่ร้านค้าที่มีโปรแกรมระบบศูนย์อาหาร (food court)ควบคุมการทำงานอยู่

3.ลูกค้านำบัตรศูนย์อาหาร (Food court) นำมาแลกคืนที่จุดบริการแลกบัตรที่มีโปรแกรมระบบศูนย์อาหาร (food court)ควบคุมการทำงานอยู่

 

คุณสมบัติของโปรแกรมระบบบริหารจัดการศูนย์อาหาร (Food court) มีดังนี้

-กำหนดประเภทบัตร ได้หลายประเภท ไม่จำกัด

-กำหนดโปรโมชั่นแต่ละประเภทบัตรได้

-กำหนดการคิดภาษีหรือไม่ แต่ละประเภทบัตรได้

-กำหนดการหักค่า GP% ของร้านค้าได้

-มีการสำรองข้อมูลให้อัตโนมัติ

-มีรายงานให้เลือกใช้หลากหลาย สามารถปรับแต่งได้ตามร้องขอ

-มีการเก็บประวัติการเข้าใช้งานโปรแกรม การแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูล

-มีฟังก์ชั่นการตรวจสอบรายละเอียดของบัตร ว่าไปใช้ที่ร้านค้าไหนบ้าง เติมเงิน เวลาใด จำนวนเท่าไหร่

-มีฟังก์ชั่นการ เติมเงิน/คืนเงิน แบบครั้งละหลายๆ ใบ เพื่อความสะดวกแก่ลูกค้า

-สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ได้ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน มีให้เลือก 4 แบบ

-มีฟังก์ชั่นการเติมเงินอัตโนมัติ (Option ขึ้นอยู่กับการใช้งาน)

***สามารถร้องขอให้พัฒนาโปรแกรม ระบบบริหารจัดการศูนย์อาหาร (Food court Management System) ได้ตามความเหมะสมของการใช้งานแต่ละองค์กร ราคาถูก ลดต้นทุนในการดำเนินงาน เพิ่มภาพลักษณ์ให้กับองค์กร

 

 

 

 

 

   
© M2Solution Ltd.,Part. 64/219 หมู่ที่ 13 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel.02-1306526 Fax. 02-1305129 Email:info@m2solution.co.th